Meetings 2022

Hierbij een aangepaste kalender voor de meetings in 2022. Het Nieuwjaarsetentje kan in verband met de maatregelen rondom de pandemie geen doorgang vinden. Daarnaast is de nazomermeeting een week naar achteren geplaatst. De datum is nu 18 september 2022 geworden. Wij zijn heel erg blij dat Roel Beenen de organisatie van de meeting op zich heeft willen nemen.

De ALV is verplaatst naar 19 maart 2022. Daarnaast zoekt het bestuur voor zowel de Technische Dag als de Meerdaagse nog leden die de organisatie op zich willen nemen.

19-3-2022 – ALV – Bestuur zoekt nog een locatie.

12-3-2022 – Technische dag – Het bestuur zoekt nog een organisator.

22-5-2022 – Voorjaarsmeeting – Groningen

10/12-6-2022 – Meerdaagse – Het bestuur zoekt nog een organisator.

3-7-2022 – Zomermeeting – Salland/Achterhoek.

18-9-2022 – Nazomermeeting – Friesland.

9-10-2022 – Herfstmeeting – Noord-Brabant.